Ruigoordsche seizoens vieringen dit jaar.

De moderne mens die in contact met de natuur staat, kan niet om het onwaarschijnlijk mooie en inspirerende schouwspel heen dat het wisselen der seizoenen hem biedt.

Ten tijde van onze voorouders, die voor het overgrote deel rechtstreeks afhankelijk waren van de opbrengsten van het land, werden deze seizoensveranderingen uitgebreid gevierd. Door de loop van de geschiedenis zijn deze inheemse wijsheden naar de achtergrond verdreven, nu is de tijd aangebroken waarop we deze universele en verbindende zienswijze weer ongestraft mogen gebruiken. Zowel collectief als individueel kunnen we hier de vruchten van plukken.

Naast de verbinding met de natuur zijn deze seizoensvieringen heel mooi gereedschap om je eigen plannen en intenties kracht te geven. In de winterslaap / droom definieer je je thema voor het jaar. In het voorjaar ontkiemen je plannen. Gedurende het seizoen kunnen deze groeien, waarna je ze kunt oogsten in de zomer en het het najaar voordat de natuur (en jij bent natuurlijk zelf ook natuur!) weer naar binnen keert.

Onder de noemer ‘Eigen-Wijsheid’ haken we terug aan bij deze traditie.

Dit jaar gaan we alle 8 sabbats vieren met een ritueel en een programma!

zat 1 feb Imbolc

zat 21 maart Ostara

zat 2 mei Beltane

zat 20 juni Litha Summersolstice

zat 1 augustus Lughnasadh

zat 26 sept Mabon

zat 31 okt Samhain

zat 19 dec Yule wintersolstice